ຫຼາຍ​ບ້ານ​ເລີ່ມ​ປິດ​ແລ້ວ ເພື່ອ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ມື້​ນີ້​ສະ​ຖິ​ໃໝ່ ເກືອບ​ຊິ​ຮອດ 100 ຄົນ ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໂຄວິດ 19 ມື້​ນີ້

ຫຼາຍ​ບ້ານ​ເລີ່ມ​ປິດ​ແລ້ວ ເພື່ອ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ມື້​ນີ້​ສະ​ຖິ​ໃໝ່ ເກືອບ​ຊິ​ຮອດ 100 ຄົນ ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໂຄວິດ 19 ມື້​ນີ້

24th April 2021 0 By Admin