ແຊບຫວານຈາກທໍາມະຊາດຕ້ອງ ກ້ວຍຕາກ ຜະລິດຕະພັນຂອງຄົນລາວເຮົາເອງ ຊອກຫາມາກິນເລີຍ

ແຊບຫວານຈາກທໍາມະຊາດຕ້ອງ ກ້ວຍຕາກ ຜະລິດຕະພັນຂອງຄົນລາວເຮົາເອງ ຊອກຫາມາກິນເລີຍ

1st January 2020 0 By Admin

ກ້ວຍຕາກ ຜະລິດຕະພັນຂອງຄົນລາວ ສົ່ງເສີມນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນລາວ

ກ້ວຍອົບແດດມີທັງກ້ວຍກວນ ແລະ ກ້ວຍແຜ່ນ ,ບໍ່ມີນໍ້າເຜີງ ບໍ່ມີນໍ້າເຊືອມ ບໍ່ໄດ້ແຕ່ງເຕີມສີໃດໆ…ຫວານທໍາມະຊາດ100%

ບັນຈຸໃສ່ກ໋ອງມີຝາປິດ ກີນງ່າຍ ສະດວກສະບາຍ

ມີວິທີການຜະລິດ : ທີ່ສະອາດ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ ທີ່ສໍາຄັນແມ່ນມີ “ອຍ “ນຳເດີ້ ກາລັນຕີຄວາມສະອາດຖືກຫລັກອານາໄມ

ອໍເກນິກ ດ້ວຍພະລັງແສງອາທິດ ສະອາດທຸກຂັ້ນຕອນໃນການຜະລິດ ບໍ່ສ່ຽງຕໍ່ຂີ້ຝຸ່ນ ແມງວັນ ແມງມີ່ຕອມ ເພາະມີເຮືອນອົບທີ່ສະອາດເປັນຢ່າງດີ

ກ້ວຍຕາກອົບ ຫວານທໍາມະຊາດ ກີນແລ້ວບໍ່ຕຸ້ຍ

.

.

ຈາກ: ມວນຊົນລາວ Support