ເຕືອນສະຕິຄົນມີຄູ່, ມື​ທີ 3 ​ໄດ້​ດີ ການນອກໃຈ, ນອກ​ກາຍກັນ ​ຄ​ື​ຄວາມສຸກພຽງຊົ່ວຄາວ ແຕ່ອາດຈະທຸກໄປຕະຫຼອດ

ເຕືອນສະຕິຄົນມີຄູ່, ມື​ທີ 3 ​ໄດ້​ດີ ການນອກໃຈ, ນອກ​ກາຍກັນ ​ຄ​ື​ຄວາມສຸກພຽງຊົ່ວຄາວ ແຕ່ອາດຈະທຸກໄປຕະຫຼອດ

27th March 2021 0 By Admin