ຍິງຫຼື​ຊາຍ ກໍ​ເຮັດ​ໄດ້ ຊາຍ​ຄົນ​ນີ້ ຕຳ​ຫູກ​ເປັນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຜູ້​ຍິງ​ບາງ​ຄົນ​ຍັງ​ຕ່ຳ​ບໍ່​ເປັນ ແມ່ນ ຫຼື ​ບໍ່

ຍິງຫຼື​ຊາຍ ກໍ​ເຮັດ​ໄດ້ ຊາຍ​ຄົນ​ນີ້ ຕຳ​ຫູກ​ເປັນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຜູ້​ຍິງ​ບາງ​ຄົນ​ຍັງ​ຕ່ຳ​ບໍ່​ເປັນ ແມ່ນ ຫຼື ​ບໍ່

21st March 2021 0 By Admin