ມາ​ຮ້ອງ​ເພງ​ກັນ​ເທາະ! ຜົນ​ວີ​ໄຈ​ເຜີຍ ການ​ຮ້ອງ​ເພງ​ຊ່ວຍ​ເຜົາ​ຜານ​ພະ​ລັງ​ງານ ສາ​ມາຫຼຸດ​ຄວາມ​ອ້ວນ​ໄດ້

ມາ​ຮ້ອງ​ເພງ​ກັນ​ເທາະ! ຜົນ​ວີ​ໄຈ​ເຜີຍ ການ​ຮ້ອງ​ເພງ​ຊ່ວຍ​ເຜົາ​ຜານ​ພະ​ລັງ​ງານ ສາ​ມາຫຼຸດ​ຄວາມ​ອ້ວນ​ໄດ້

15th March 2021 0 By Admin