ເຖິງສ້ອຍຊິໃຫ່ຍຊ່ຳໃດ ກໍ່ລັ້ງໃຈອ້າຍໄວ້ບໍ່ຢູ່ ວ່າ​ຊັ້ນ ເສັ້ນ​ໃຫຍ່​ແທ້ໆ ກ້າ​ໃສ່​ບໍ່

ເຖິງສ້ອຍຊິໃຫ່ຍຊ່ຳໃດ ກໍ່ລັ້ງໃຈອ້າຍໄວ້ບໍ່ຢູ່ ວ່າ​ຊັ້ນ ເສັ້ນ​ໃຫຍ່​ແທ້ໆ ກ້າ​ໃສ່​ບໍ່

13th March 2021 0 By Admin