ບັນຍາກາດດີ ຜາລາຍແຄມຊອງ ເມືອງວັງວຽງ

ບັນຍາກາດດີ ຜາລາຍແຄມຊອງ ເມືອງວັງວຽງ

26th December 2019 0 By Admin

ເຄົ້າດາວນີ້ໄປສິທ່ຽວໃສ ຖ້າຄິດບໍ່ອອກ ຂໍແນະນຳ ຜາລາຍແຄມຊອງ ເປັນສະຖານທີແຄມປີ້ງ ພັກຜ່ອນແບບຄອບຄົວແລະຫມູ່ຄູ່ ເຫມາະສຳລັບການມາເປັນກຣຸບ ຫລືບໍລິສັດ

.

1 ເຊົ່າເຕັ້ນນອນ 1 ດາງນອນໄດ້2ຄົນ ລາຄາ 120.000kip/1ຄືນ ໃນເຕັ້ນ ມີເຊື່ອ2ຜືນ ຜ້າຮົມໃຫຍ່ ຫມອນ2ຫນ່ວຍ ໃຫ້ພ້ອມ, 2 ຖ້າລູກຄ້າເອົາເຕັ້ນມາກາງເອງ ເຊົ່າພື້ນທີ່ພຽງແຕ່ 50,000Kip/1ຄືນ

.

ມີເຄື່ອງນອນໃຫ້ເຊົ່າຄົບຊຸດ, ມີຫ້ອງນໍ້າສະອາດ ມີນໍ້າອຸ່ນ ຫ້ອງອາບນໍ້າ ຊາຍ2 ຍິງ2 ຫ້ອງສຸຂາຊາຍ3 ຍິງ3 ໄວ້ໃຫ້ບໍລິການທ່ານ, ມີອາຫານ ແລະເຄື່ອງດື່ມ ໄວ້ໃຫ້ບໍລິການທ່ານ

.

(ຫມາຍເຫດ ລູກຄ້າບໍ່ສາມາດນຳອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມເຂົ້າມາໃນສະຖານທີ່ ແຄມປິ້ງ)

.

ສໍາລັບ ຜາລາຍແຄມຊອງ ຢູ່ທີ່ບ້ານ ປາກເປາະ ເມຶອງວັງວຽງ ກາຍຖໍ້າລົມມາຫນ້ອຍຫນຶ່ງ ຮ່ອມໂຮງແຮມຈຳປາທອງ ສົນໃຈ ຕິດຕໍ່ 020 55515159

.

.

ຈາກ: Phalay View Song River

.