JDB ແຈ້ງຢຸດບໍລິການຊົ່ວຄາວ ເພື່ອປິດບັນຊີທ້າຍປີ

JDB ແຈ້ງຢຸດບໍລິການຊົ່ວຄາວ ເພື່ອປິດບັນຊີທ້າຍປີ

26th December 2019 0 By Admin

ຍັງອີກບໍ່ພໍເທົ່າໃດ ກໍ່ຈະໝົດປີ 2019 ແລ້ວ, ສະນັ້ນ ຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ລວມໄປເຖິງບັນດາທະນາຄານແຫ່ງຕ່າງໆໃນລາວ ໄດ້ມີການສະຫຼຸບຕົວເລກຍອດບັນຊີ ເຊິ່ງໜຶ່ງໃນນັ້ນ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ກໍ່ໄດ້ອອກແຈ້ງການເຖິງ ບັນດາລູກຄ້າ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດທຸກພາກສ່ວນຂອງ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ເລື່ອງໃຫ້ປິດບໍລິການ ເພື່ອປິດບັນຊີທ້າຍປີ 2019.


ເຊິ່ງທະນາຄານຈະໄດ້ປິດລະບົບຊົ່ວຄາວ ເພື່ອປິດບັນຊີທ້າຍປີ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 10:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 30 ທັນວາ 2019 ຈົນເຖິງ 06:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 31 ທັນວາ 2019. ເຊິ່ງໃນໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວ ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ບັດລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ (ບັດ ATM ບັດ Visa Credit, Visa Debit, ບັດ UPI) JDB yes, Yes Pay ແລະ Internet Banking ແລະ ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ບັດຂອງທະນາຄານອື່ນມາຖອນເງິນຈາກຕູ້ ATM ຂອງ JDB ໄດ້ຮອດເວລາ 6:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 31 ທັນວາ 2019 ລະບົບຈະເປີດໃຫ້ນຳໃຊ້ຄືນ ແລະ ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ບໍລິການຕ່າງໆ ຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ຕາມປົກກະຕິ.


ຖ້າທ່ານ ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ເງິນສົດໃນຊ່ວງເວລາດັ່ງກ່າວ ກະລຸນາກະກຽມໄວ້ລ່ວງໜ້າກ່ອນເວລາ 10:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 30 ທັນວາ 2019.