ໝາກນອດ ສັບພະຄຸນດີຕໍ່ຮ່າງກາຍທັງພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນ ບໍາງລຸງແຂ້ວ, ບໍາລຸງຜິວພັນ, ບໍາລຸງສາຍຕາ, ເຜົາພານໄຂມັນ

ໝາກນອດ ສັບພະຄຸນດີຕໍ່ຮ່າງກາຍທັງພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນ ບໍາງລຸງແຂ້ວ, ບໍາລຸງຜິວພັນ, ບໍາລຸງສາຍຕາ, ເຜົາພານໄຂມັນ

20th February 2021 0 By Admin