ໄຊຍະບູລີ ອະນຸມັດເນື້ອທີ່ດິນ 5 ເຮັກຕາ ໃຫ້ເອກະຊົນປະສຳທານ ເພື່ອຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ

ໄຊຍະບູລີ ອະນຸມັດເນື້ອທີ່ດິນ 5 ເຮັກຕາ ໃຫ້ເອກະຊົນປະສຳທານ ເພື່ອຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ

25th December 2019 0 By Admin

ໃນວັນທີ 20 ທັນວາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາ (MOU) ສໍາປະທານທີ່ດິນລັດ ເພື່ອການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດຟລູອໍຣາຍ ຢູ່ເຂດບ້ານດອນຕັນ, ເມືອງຄອບ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ນາງ ຄໍາມີ ຈັນທິບ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຕາງໜ້າອົງການປົກຄອງແຂວງໄຊຍະບູລີ ກັບ ທ່ານ ມາເລີຍພິງ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ ຈົງກົງ ເຮີສຽງລາວ ການລົງທຶນ ຈໍາກັດ.


ເນື້ອທີ່ສຳປະທານເພື່ອການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງຟລູອໍຣາຍ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ເຂດບ້ານດອນຕັນ, ເມືອງຄອບ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 5 ເຮັກຕາ. ໃນນີ້, ເນື້ອທີ່ຂຸດຄົ້ນ 4 ເຮັກຕາ ແລະ ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານ 1 ເຮັກຕາ, ກໍານົດເວລາໃນການລົງທຶນ ແລະ ສັນຍາ 12 ປີ ນັບແຕ່ວັນທີ 20 ທັນວາ 2019 ຫາ 20 ທັນວາ 2032.

ໄລຍະກໍ່ສ້າງໂຮງງານ ແລະ ສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ 1 ປີ, ໄລຍະຂຸດຄົ້ນ 10 ປີ ແລະ ໄລຍະປິດບໍ່ຟື້ນຟູສິ່ງແວດລ້ອມ 1 ປີ, ຈະປິດບໍ່ໃນປີ 2032, ມີມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 10 ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນີ້, ມີທຶນຈົດທະບຽນ 3,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.