ແຊ໌ບອກ​ຕໍ່ໆ​ກັນ ເຄືອກະຈາຍເປັນຢາກຳ​ຈັດເຊື້ອໄວລັດຕັບ B ແລະ ຕັບອ່ອນເພຍ ມີຜູ້ໃຊ້ດີມາແລ້ວ

ແຊ໌ບອກ​ຕໍ່ໆ​ກັນ ເຄືອກະຈາຍເປັນຢາກຳ​ຈັດເຊື້ອໄວລັດຕັບ B ແລະ ຕັບອ່ອນເພຍ ມີຜູ້ໃຊ້ດີມາແລ້ວ

29th January 2021 0 By Admin