5 ປີ​ຂອງ​ເຮົາ​ຈະ​ຫວານ​ແບບ​ນີ້​ບໍ່ ? ບີ້-ກຸ໋ບກິບ ພໍ່​ແມ່ ລູກ 2 ໂພ​ສ​ພາບ​ຄົບ​ຮອບ 5 ປີ ທີ່​ໃຊ້​ຊີ​ວິດ​ຄູ່​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ​ຈະ​ເປັນ​ແບບ​ນີ້​ຕະຫຼອດ​ໄປ

5 ປີ​ຂອງ​ເຮົາ​ຈະ​ຫວານ​ແບບ​ນີ້​ບໍ່ ? ບີ້-ກຸ໋ບກິບ ພໍ່​ແມ່ ລູກ 2 ໂພ​ສ​ພາບ​ຄົບ​ຮອບ 5 ປີ ທີ່​ໃຊ້​ຊີ​ວິດ​ຄູ່​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ​ຈະ​ເປັນ​ແບບ​ນີ້​ຕະຫຼອດ​ໄປ

26th January 2021 0 By Admin

You are unauthorized to view this page.