ຮັບ​ຈ້າງ​ເປັນ​ໝູ່, ຮັບ​​ຟັງ​ທຸກ​ເລື່ອງ ຊົ່ວໂມງລະ 900,000 ກວ່າກີບ ອາ​ຊີບ​ໃໝ່​ທີ່​ປະ​ເ​ທດ​ຢີ່​ປຸ່ນ

ຮັບ​ຈ້າງ​ເປັນ​ໝູ່, ຮັບ​​ຟັງ​ທຸກ​ເລື່ອງ ຊົ່ວໂມງລະ 900,000 ກວ່າກີບ ອາ​ຊີບ​ໃໝ່​ທີ່​ປະ​ເ​ທດ​ຢີ່​ປຸ່ນ

25th January 2021 0 By Admin