ອ່ານ​ໄວ້​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ການຈ່າຍຄ່າລົດສົ່ງຄົນເຈັບຂື້ນທາງດ່ວນ! ຄົນເຈັບທີ່ບໍ່ຢາກຈ່າຍຄ່າຂື້ນທາງດ່ວນເພີ່ມ ແມ່ນເດີນທາງຕາມທາງເກົ່າ

ອ່ານ​ໄວ້​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ການຈ່າຍຄ່າລົດສົ່ງຄົນເຈັບຂື້ນທາງດ່ວນ! ຄົນເຈັບທີ່ບໍ່ຢາກຈ່າຍຄ່າຂື້ນທາງດ່ວນເພີ່ມ ແມ່ນເດີນທາງຕາມທາງເກົ່າ

29th December 2020 0 By Admin

You are unauthorized to view this page.