ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຕືອນ !!! ຈອດລົດຖ່າຍເບົາ (ຍ່ຽວ) ໃນຂະນະທີ່ນຳໃຊ້ທາງດ່ວນສ່ຽງສູງຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ ແນະ​າ​ໃຫ້​ອົດ​ເອົາ​ກ່ອນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຕືອນ !!! ຈອດລົດຖ່າຍເບົາ (ຍ່ຽວ) ໃນຂະນະທີ່ນຳໃຊ້ທາງດ່ວນສ່ຽງສູງຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ ແນະ​າ​ໃຫ້​ອົດ​ເອົາ​ກ່ອນ

28th December 2020 0 By Admin