ເຜີຍໄອເດຍສຸດເຈັງ! ປະດິດອ່າງລ້າງຖ້ວຍໃຊ້ເອງ ດ້ວຍທໍ່ພີວີຊີ

ເຜີຍໄອເດຍສຸດເຈັງ! ປະດິດອ່າງລ້າງຖ້ວຍໃຊ້ເອງ ດ້ວຍທໍ່ພີວີຊີ

20th December 2019 0 By Admin

ວັນນີ້, ແອັດມິນ ຈະມາແນະນຳການເຮັດອ່າງລ້າງຖ້ວຍແບບປະຢັດງົບ ເຊື່ວ່າທຸກທ່ານສາມາດປະດິດຂຶ້ນມາໃຊ້ເອງໄດ້ ເພາະຕົ້ນທຶນການເຮັດບໍ່ຫຼາຍ ໃຊ້ງົບບໍ່ເກີນ 300 ແສນກີບ ກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ແລ້ວ.


ອຸປະກອນປະກອບມີ: ທໍ່ PVC 6 ຫຸນ ຈໍານວນ 4 ເສັ້ນ (1 ເສັ້ນ ເທົ່າກັບ 4 ແມັດ); ຂໍ້ຕໍ່ໍງໍ 90 4 3 ອັນ; ຂໍ້ຕໍ່ 3 ທາງ 38 ຈໍານວນ 4 ອັນ; ກາວທາທໍ່ 1 ກະປ່ອງ; ຄີມຕັດທໍ່ ແລະ (ກະຊາມ) ພາຊະນະສຳລັບໃຊ້ນໍ້າ


ວິທີເຮັດ: ນຳເອົາກະຊາມຄວໍ້າລົງ 3 ໜ່ວຍ ຕິດກັນ ແລ້ວຕັດທໍ່ PVC ໃຫ້ເຂົ້າມູມກະຊາມທັງ 4 ມູມ ແລະ ຢ່າລືມຈົ່ງໄລຍະຫ່າງໃສ່ທໍ່ 3 ທາງນຳ ເພື່ອເຮັດເປັນເສົາ 8 ເສົາພ້ອມ;


ເມື່ອສຳເລັດຈາກໂຕຮັບ້າໜັກກະຊາມແລ້ວ ເຮົາກໍ່ມາເຮັດໂຄງຖານຮັບເສົາຫຼັກຕໍ່ ທຸກມູມຕ້ອງມີການບັນຈົບເຂົ້າຫາກັນ. ຫຼັງຈາກສຳເລັດແລ້ວ ທຳການທົດສອບດ້ວຍການໃສ່ນໍ້າໃຫ້ເຕັມໆ ແລ້ວໂຍກແຮງໆ ເພື່ອທົດລອງຄວາມແຂງແຮງຂອງມັນ ຖ້າຫາກບໍ່ໂຍກເຍກ ກໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ເລີຍ

ການປະດິດອ່າງລ້າງຖ້ວຍຕາມຮູບພາບເລີຍ

ລອງປະດິດໃຊ້ເອງ ປະຢັດງົບ

ສຳເລັດແລ້ວ ລອງໄປປະດິດໃຊ້ເອງລອງເບິ່ງເດີ້ທຸກທ່ານ