ປົວ​ສິວ​ດ້ວຍ​ໝາກ​ເລັ່ນ ໃຜ​ເຄີຍ​ເຮັດ​ແນ່​ສູດ​ນີ້ ໜ້າ​ຂາວ​ໃສ​ເດັ້ງ​ດຶງ ເດັ້ງ​ດຶງ !

ປົວ​ສິວ​ດ້ວຍ​ໝາກ​ເລັ່ນ ໃຜ​ເຄີຍ​ເຮັດ​ແນ່​ສູດ​ນີ້ ໜ້າ​ຂາວ​ໃສ​ເດັ້ງ​ດຶງ ເດັ້ງ​ດຶງ !

18th December 2020 0 By Admin