ລະບົບກີດສວນຢາງພາລາອັດຕະໂນມັດທີ່ປະເທດຈີນ ຄັກດີບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ແຮງຄົນ

ລະບົບກີດສວນຢາງພາລາອັດຕະໂນມັດທີ່ປະເທດຈີນ ຄັກດີບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ແຮງຄົນ

19th December 2019 0 By Admin

ຊົມພາບຄວາມລໍ້າໜ້າ ແລະ ທັນສະໄໝຂອງຊາວຈີນທີ່ມີ ລະບົບກີດສວນຢາງພາລາອັດຕະໂນມັດແລ້ວ

ຄັກສະບາຍ ບໍ່ຈໍາເປັນໃຊ້ແຮງງານຄົນ

.

ບອກເລີຍວ່າເລີດໆ

.