ໂພ​ສ​ຊຶ້ງ​ຈາກ ສັກ​ວົງ ເຊວ “ມັນອາດຍາກກ່ວາ 10 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ຂ້ອຍຍັງຊິເປັນຄືເກົ່າ ໃຫ້ກຽດ,ເຂົ້າໃຈ,ໃຫ້ອະໄພ, ໃສ່ໃຈ ແລະ ຊື່ສັດ”

ໂພ​ສ​ຊຶ້ງ​ຈາກ ສັກ​ວົງ ເຊວ “ມັນອາດຍາກກ່ວາ 10 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ຂ້ອຍຍັງຊິເປັນຄືເກົ່າ ໃຫ້ກຽດ,ເຂົ້າໃຈ,ໃຫ້ອະໄພ, ໃສ່ໃຈ ແລະ ຊື່ສັດ”

17th December 2020 0 By Admin