ເຮົາຈະກັບມາຕົກຂຸມຮັກໃຜຈັກຄົນອີກຄັ້ງ…ເມື່ອຄົນນັ້ນແຕກຕ່າງຈາກຄົນທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນຫຼື​ບໍ່

ເຮົາຈະກັບມາຕົກຂຸມຮັກໃຜຈັກຄົນອີກຄັ້ງ…ເມື່ອຄົນນັ້ນແຕກຕ່າງຈາກຄົນທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນຫຼື​ບໍ່

14th December 2020 0 By Admin

You are unauthorized to view this page.