ວັນ​ເກີດ​ປີ​ນີ້ ຂໍ​ແບບ​ນີ້​ໄດ້​ບໍ່ ເກັບ​ທ້ອນ​ເງິນ ຊື້​ຄຳ​ໃຫ້​​ເປັນຂອງ​ຂວັນ​ວັນ​ເກີດ​ແຟນ ​ຊົມ​ເຊີຍ​ແບບ​ຢ່າງ​ທີ່​ດີ

ວັນ​ເກີດ​ປີ​ນີ້ ຂໍ​ແບບ​ນີ້​ໄດ້​ບໍ່ ເກັບ​ທ້ອນ​ເງິນ ຊື້​ຄຳ​ໃຫ້​​ເປັນຂອງ​ຂວັນ​ວັນ​ເກີດ​ແຟນ ​ຊົມ​ເຊີຍ​ແບບ​ຢ່າງ​ທີ່​ດີ

11th December 2020 0 By Admin