​ຄວນ​ມີ​ໄວ້​ປະ​ຈຳ​ບ້ານ​ເຮືອນ “ຕົ້ນ​ຫຍ້າ​ໜວດ​ແມວ” ສາ​ລະ​ພັດ​ປະ​ໂຫຍດ ຊ່ວຍຂັບຖ່າຍສະດວກ,ລະລາຍຫນີ້ວ,ປົວເບົາຫວານ,ແກ້ອາການບວມ

​ຄວນ​ມີ​ໄວ້​ປະ​ຈຳ​ບ້ານ​ເຮືອນ “ຕົ້ນ​ຫຍ້າ​ໜວດ​ແມວ” ສາ​ລະ​ພັດ​ປະ​ໂຫຍດ ຊ່ວຍຂັບຖ່າຍສະດວກ,ລະລາຍຫນີ້ວ,ປົວເບົາຫວານ,ແກ້ອາການບວມ

9th December 2020 0 By Admin

You are unauthorized to view this page.