ສຳເລັດການເຜີຍແຜ່ 4 ກົດໝາຍໃຫ້ສ່ວຍສາອາກອນ-ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດບັນດາແຂວງພາກເໜືອ

ສຳເລັດການເຜີຍແຜ່ 4 ກົດໝາຍໃຫ້ສ່ວຍສາອາກອນ-ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດບັນດາແຂວງພາກເໜືອ

17th December 2019 0 By Admin

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16-17 ທັນວາ 2019 ທີ່ສະໂມສອນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ກົມສ່ວຍສາອາກອນກະຊວງການເງິນຮ່ວມກັບທະນາຄານໂລກ ແລະ ພະແນກການເງິນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ໄດ້ສຳເລັດການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສວຍສາອາກອນ,ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນຊົມໃຊ້, ໃຫ້ຫົວໜ້ວຍທຸລະກິດ, ສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຕ່ລະເມືອງ ແລະ ພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ.

.

ໂດຍການນຳພາຂອງທ່ານ ເພັດສະຫັວນ ມາລາບັນດິດ ຮອງຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ,ມີທ່ານ ກອນແສງ ຄັນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ຄະນະກົມສ່ວຍສາອາກອນ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພະແນກການເງິນແຂວງອຸດົມໄຊ, ຜົ້ງສາລີ ແລະ ແຂວງບໍ່ແກ້ວພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສ່ວຍສາອາກອນ 5 ເມືອງ, ມີພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອ້ອມຂ້າງແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

.

ໃນກອງປະຊຸມ,ແມ່ນໄດ້ຮັບທ່ານ ເພັດສະຫວັນ ມາລາບັນດິດ ຮອງຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນໃນການເຜີຍແຜ່ແນະນໍາກົດໝາຍຊຶ່ງປະກອບມີ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ສະບັບປັບປຸງ), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນຊົມໃຊ້ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້,

ຊຶ່ງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ລວມສູນ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິ ຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເສຍອາກອນ ແລະ ການດໍາເນິນທຸລະກິດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວໄປຕາມທິດຍືນຍົງ, ແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນຂຸດຄົ້ນທ່າແຮງລາຍຮັບດ້ວຍການເກັບອາກອນເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ,ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທໍາ, ເພຶ່ອເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ.

.

ພ້ອມນີ້, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ເອກະພາບກັນທັງພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ, ກຳໄດ້ດ້ານລະບຽບຫຼັກການ, ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນການແຈ້ງມອບພັນທະອາກອນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ມີຄວາມຍຸຕິທຳຕໍ່ທຸກພາກສ່ວນ, ນອກນັ້ນ, ຍັງເປັນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນການແຈ້ງ ແລະ ມອບອາກອນຜ່ານລະບົບທັນສະໄໝ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບພາກສ່ວນຂະ ແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເພື່ອອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນພ້ອມກັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດໃນເວລາດຽວກັນ.

.

ສຳລັບການເຜີຍແຜ່ 4 ກົດໝາຍຂອງຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນໃນຄັ້ງນີ້ເປັນຄັ້ງທີ 4 ຊຶ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາສຳເລັດການເຜີຍແຜ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງຈຳປາສັກ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ເຜີຍແຜ່ໄປໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

.

ຂ່າວ-ພາບ: ສຸວັນໄຊ ສີໂສພາວົງ