ໃຜ​ວ່າ​ເງິນ​ບໍ່​ສຳ​ຄັນ​ກັບ​ຊີ​ວິດ “ເງິນບໍ່ແມ່ນທຸກຢ່າງໃນຊີວິດ ທຸກຢ່າງໃນຊີວິດຄົນທີ່ເວົ້າຄຳນີ້ ຕ້ອງໃຊ້ເງິນຊື້ທັ້ງນັ້ນ” ແມ່​​ນບໍ່ ?

ໃຜ​ວ່າ​ເງິນ​ບໍ່​ສຳ​ຄັນ​ກັບ​ຊີ​ວິດ “ເງິນບໍ່ແມ່ນທຸກຢ່າງໃນຊີວິດ ທຸກຢ່າງໃນຊີວິດຄົນທີ່ເວົ້າຄຳນີ້ ຕ້ອງໃຊ້ເງິນຊື້ທັ້ງນັ້ນ” ແມ່​​ນບໍ່ ?

3rd December 2020 0 By Admin