ເຮືອນໄຟໄໝ້ຕອນນັ້ນ ຕັດພາບຕອນນີ້ ຂອບໃຈທຸກໆຄົນທີ່ ຮ່ວມເງິນມາບໍລິຈາກໃຫ້ຕູ້ໂສມ ອາຍຸ 92 ປີ ໄດ້​ເຮຶອນ​ແລ້ວ

ເຮືອນໄຟໄໝ້ຕອນນັ້ນ ຕັດພາບຕອນນີ້ ຂອບໃຈທຸກໆຄົນທີ່ ຮ່ວມເງິນມາບໍລິຈາກໃຫ້ຕູ້ໂສມ ອາຍຸ 92 ປີ ໄດ້​ເຮຶອນ​ແລ້ວ

30th November 2020 0 By Admin