ຮອງນາຍົກ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍທຸກພາກສ່ວນ ເອົາໃຈໃສ່ຟື້ນຟູຫລັງໄພພິບັດ

ຮອງນາຍົກ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍທຸກພາກສ່ວນ ເອົາໃຈໃສ່ຟື້ນຟູຫລັງໄພພິບັດ

5th November 2019 0 By Lao Admin