ເກັບ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ​ແນວ​ໃດ ໃຫ້​ໄດ້​ດິນ 30 ໄລ່ ! ຢ່າ​ດູ​ຖູກ​ອາ​ຊີບ​ທີ່​ນຸ່ງ​ເຄື່ອງ​ເປື້​ອນ ເພາະ​ລາຍ​ໄດ້​ຕໍ່​ເດືອນເຂົາ​ອາດຫຼາຍກວ່າ​ທ່ານ

ເກັບ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ​ແນວ​ໃດ ໃຫ້​ໄດ້​ດິນ 30 ໄລ່ ! ຢ່າ​ດູ​ຖູກ​ອາ​ຊີບ​ທີ່​ນຸ່ງ​ເຄື່ອງ​ເປື້​ອນ ເພາະ​ລາຍ​ໄດ້​ຕໍ່​ເດືອນເຂົາ​ອາດຫຼາຍກວ່າ​ທ່ານ

25th November 2020 0 By Admin