ສາວ​ໂພ​ສ ເປັນສາວແອຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ ເພາະມີເຫດການໃໝ່ໆມາໃຫ້ເຮົາຮັບມືກັບມັນສະເໝີ ! ທຸກໆ​ເທື່ອ​ທີ່​ບິນ ຈະ​ມີເລື່ອງ​ດີໆ​ໃຫ້​ຈົດ​ຈຳ​​

ສາວ​ໂພ​ສ ເປັນສາວແອຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ ເພາະມີເຫດການໃໝ່ໆມາໃຫ້ເຮົາຮັບມືກັບມັນສະເໝີ ! ທຸກໆ​ເທື່ອ​ທີ່​ບິນ ຈະ​ມີເລື່ອງ​ດີໆ​ໃຫ້​ຈົດ​ຈຳ​​

25th November 2020 0 By Admin