ຢຸດອ່ານຈັກໜ້ອຍໄດ້ບໍ່? ຄົງບໍ່ມີໃຜເສຍເວລາຝຶກຊ້ອມມາເພື່ອ ບໍ່ຢາກຊະນະ ຢ່າເຫັນຄວາມຜິດພາດຂອງຄົນອື່ນ ເປັນຄວາມມ່ວນຊື່ນໃນໂລກອອນໄລນ໌

ຢຸດອ່ານຈັກໜ້ອຍໄດ້ບໍ່? ຄົງບໍ່ມີໃຜເສຍເວລາຝຶກຊ້ອມມາເພື່ອ ບໍ່ຢາກຊະນະ ຢ່າເຫັນຄວາມຜິດພາດຂອງຄົນອື່ນ ເປັນຄວາມມ່ວນຊື່ນໃນໂລກອອນໄລນ໌

22nd November 2020 0 By Admin

You are unauthorized to view this page.