ປະກາດ ບໍ່ແມ່ນປະຈານ ເຖິງສາວ​ເສື້ອ​ດຳພົນລະເມືອງດີ ທີ່ເກັບໂທລະສັບ​ໄປ ໃຫ້​ເອົາ​ມາ​ຄືນ​ແນ່ ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ສຳ​ຄັນໃນ​ນັ້ນ

ປະກາດ ບໍ່ແມ່ນປະຈານ ເຖິງສາວ​ເສື້ອ​ດຳພົນລະເມືອງດີ ທີ່ເກັບໂທລະສັບ​ໄປ ໃຫ້​ເອົາ​ມາ​ຄືນ​ແນ່ ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ສຳ​ຄັນໃນ​ນັ້ນ

15th November 2020 0 By Admin