ອີກໜຶ່ງກຳລັງແຮງ! ຢີ່ປຸ່ນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 5,5 ຕື້ກີບ ທໍາລາຍລະເບີດລູກຫວ່ານຢູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ອີກໜຶ່ງກຳລັງແຮງ! ຢີ່ປຸ່ນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 5,5 ຕື້ກີບ ທໍາລາຍລະເບີດລູກຫວ່ານຢູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ

15th December 2019 0 By Admin

ຊຶ້ງນໍ້າໃຈ ລັດຖະບານຢີ່ປຸ່ນໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທີ່ມີມູນຄ່າ 746,128 ໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ປະມານ 5,5 ຕື້ກີບ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໃນໂຄງການສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກທໍາລາຍລະເບີດລູກຫວ່ານທີ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ສປປ ລາວ.

*

ພິທີເຊັນສັນຍາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດຂື້ນທີ່ ສະຖານທູດຢີ່ປຸ່ນປະຈຳ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 11 ທັນວາ 2019, ລະຫວ່າງ ທ່ານ ທາເກວາກະ ເຄໂຊ, ເອກອັກຄະຣາຊະທູດຢີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ໂດໂກະ ທາກາຮິຊະ, ຮອງປະທານ ອົງການ JMAS, ອົງການບໍ່ສະແຫວງຜົນກຳໄລ ທີ່ີໄດ້ລິເລີ່ມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ. ການເຊັນຕໍ່ສັນຍາໂຄງການໃນຄັ້ງນີ້ຈະໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜຸນກິດຈະກຳໃນປີທຳອິດຂອງໂຄງການທີ່ມີອາຍຸ 3 ປີ ເຊິ່ງມີຊື່ວ່າ: “ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ”.

*

ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະເລັ່ງລັດການເກັບກູ້ລະເບີດຢ່າງປອດໄພໃນພື້ນທີ່ມີລະເບີດໃນແຂວງຊຽງຂວາງລວມເຖິງການສົ່ງເສີມການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ສາມາດຈັດການ ແລະ ສອນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຄື່ອງຈັກປະມວນຫາລະເບີດ ເຊິ່ງເປັນໜ້າທີ່ຂອງອົງການຈາກລັດຖະບານລາວທີ່ຈະຕ້ອງເກັບກູ້ລະເບີດເຫຼົ່ານີ້. ອົງການ JMAS ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເກັບກູ້ລະເບີດໃນພື້ນທີ່ມີລະເບີດທີ່ ເມືອງແປກ, ເມືອງຄຳ, ແລະ ເມືອງພູກູດທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ.

*

ຂໍ້ມູນ: Embassy of Japan in Laos