ຕ້ອງລອງແລ້ວ! ເຄັບລັບ ນຶ້ງເຂົ້າໜຽວ ເຖິງປະໄວ້ຂ້າມຄືນຍັງນຸ້ມບໍ່ແຂງ

ຕ້ອງລອງແລ້ວ! ເຄັບລັບ ນຶ້ງເຂົ້າໜຽວ ເຖິງປະໄວ້ຂ້າມຄືນຍັງນຸ້ມບໍ່ແຂງ

13th December 2019 0 By Admin

ການນຶ້ງເຂົ້າໜຽວ ຕ້ອງກິນຕອນນຶ້ງແລ້ວໃໝ່ຈະມີຄວາມຫອມນຸ້ມ ແຊບກວ່າການຮັບປະທານຕອນທີ່ເຢັນ. ເຊິ່ງມື້ນີ້ ແອັດມິນ ຈະມາບອກເຄັດລັບ ນຶ້ງເຂົ້າໜຽວແບບໃດ ໃຫ້ມີຄວາມນຸ້ມ ເມື່ອປະໄວ້ຂ້າມຄືນເຂົ້າຍັງບໍ່ແຂງ ໄປເບິ່ງນຳກັນເລີຍ!!!


ຂັ້ນຕອນທຳອິດ ເລີ່ມຈາກການນຳເຂົ້າໜຽວມາໝ່າໄວ້ປະມານ 6 ຊົ່ວໂມງ ( ຖ້າເປັນເຂົ້າໃໝ່ໃຫ້ໝ່າ ປະມານ 3 ຊົ່ວໂມງ) ຫຼື ຈະໝ່າໄວ້ກ່ອນເຂົ້ານອນກໍ່ໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.


ເມື່ອໝ່າເຂົ້າໜຽວສຳເລັດແລ້ວ ໃຫ້ຕອງເອົາແຕ່ເຂົ້າແລ້ວພັກປະໄວ້. ສ່ວນນໍ້າໝ່າເຂົ້າ ໃຫ້ໃສ່ພາຊະນະແລ້ວເກັບມ້ຽນໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນ ເພື່ອໄວ້ເປັນຫົວເຊື້ອ ທີ່ສາມາດນຳໄປໝ່າເຂົ້າໄດ້ອີກ ແລະ ເອົາໄປພົມເຂົ້າ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໜຽວມີຄວາມນຸ້ມ. ເມື່ອສຳເລັດແລ້ວ ກໍ່ນຳເອົາເຂົ້າໜຽວ ທີ່ພັກປະໄວ້ ເມື່ອສະເດັດນໍ້າແລ້ວ ກໍ່ນຳໄປໃສ່ຫວດເພື່ອນຶ້ງ.


ຫຼງຈາກນັ້ນ, ເປີດເບິ່ງເມື່ອເຂົ້າໃກ້ສຸກ ໃຫ້ນຳເອົານໍ້າໝ່າເຂົ້າ ທີ່ເຮົາມ້ຽນໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນອອກມາພົມໃສ່ເຂົ້າທີ່ກຳລັງນຶ້ງຢູ່ ປະມານ 1/3 ຖ້ວຍ ແລ້ວໃຊ້ໄມ້ກະດ້າມ ຫຼື ບ່ວງຄົນເຂົ້າຈາກເບື້ອງລຸ່ມຂຶ້ນມາຂ້າງເທິງ ແລະ ຄົນໃຫ້ທົ່ວປະມານ 3 ຮອບ ແລະ ແບ່ງນໍ້າໝ່າເຂົ້າໃຫ້ພໍສຳລັບ 3 ຮອບ, ຈາກນັ້ນ, ກໍລໍຖ້າໃຫ້ເຂົ້າສຸກ


ເມື່ອນຶ້ງສຳເລັດແລ້ວ ກໍ່ໃຫ້ເອົາລົງຈາກເຕົາ ພັກປະໄວ້ ນາທີ ບໍ່ຕ້ອງເປີດຝາ ແລ້ວຄ່ອຍໆຕັກເຂົ້າໜຽວເກັບມ້ຽນໃສ່ກະຕິບ ພຽງແຕ່ເທົ່ານີ້ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົ້ານຸ້ມແລ້ວ ລອງເຮັດເບິ່ງເດີ ຜົນເປັນແນວໃດ ມາເລົ່າສູ່ແອັດຟັງແດ່!!!

ທີ່ມາ: sentangsedtee.com