ສາວ​ປ່ວຍເປັນພະຍາດຮ້າຍ ຕ້ອງຟອກໄຕເລ​ື້ອຍໆ, ໃຊ້ເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈຢູ່ຕະຫລອດ ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍຫຼາຍສົມ​ຄວນ ວອນ​ຜູ້​ໃຈ​ບຸນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ແນ່

ສາວ​ປ່ວຍເປັນພະຍາດຮ້າຍ ຕ້ອງຟອກໄຕເລ​ື້ອຍໆ, ໃຊ້ເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈຢູ່ຕະຫລອດ ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍຫຼາຍສົມ​ຄວນ ວອນ​ຜູ້​ໃຈ​ບຸນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ແນ່

3rd November 2020 0 By Admin