ຜັກອີ່ຕູ່ປ່າ ຫຼື ຫຍ້າມຸ້ງແມວ ໃຊ້​ເປັນ​ຢາຈອດບາດແຜ,ປົວລິດສິດວງດັງ ຊ່ວຍຫຼຸດນໍ້າຕານ​ໃນເລືອດ

ຜັກອີ່ຕູ່ປ່າ ຫຼື ຫຍ້າມຸ້ງແມວ ໃຊ້​ເປັນ​ຢາຈອດບາດແຜ,ປົວລິດສິດວງດັງ ຊ່ວຍຫຼຸດນໍ້າຕານ​ໃນເລືອດ

3rd November 2020 0 By Admin