ໂຮງ​ຮຽນ​ແບບ​ຢ່າງ ​ໂຮງຮຽນກິນນອນຊົນເຜົ່າ ແຂວງອຸດົມໄຊ ສອນ​ນັກ​ຮຽນປູກ​ຜັກໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ຫວ່າງ ຂຽວ​ງາມ ສາມາດນຳໄປບໍລິໂພກໄດ້​ອີກ

ໂຮງ​ຮຽນ​ແບບ​ຢ່າງ ​ໂຮງຮຽນກິນນອນຊົນເຜົ່າ ແຂວງອຸດົມໄຊ ສອນ​ນັກ​ຮຽນປູກ​ຜັກໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ຫວ່າງ ຂຽວ​ງາມ ສາມາດນຳໄປບໍລິໂພກໄດ້​ອີກ

28th October 2020 0 By Admin