ໃຈ​ສູ້​ສຸດໆ ເຄີຍ​ເກີດ​ອຸ​ປະ​ຕິ​ເຫດ​ເໜັງ​ຕີງ​ບໍ່​ໄດ້​ເຄິ່ງ​ໜຶ່ງ ຝືກ​ຝົນ, ອົດ​ທົນ ​ຈົນ​ສາ​ມາດ​ຍ່າງ ແລ່ນ​ໄດ້​ຊ້າໆ​ອີກ​ຄັ້ງ

ໃຈ​ສູ້​ສຸດໆ ເຄີຍ​ເກີດ​ອຸ​ປະ​ຕິ​ເຫດ​ເໜັງ​ຕີງ​ບໍ່​ໄດ້​ເຄິ່ງ​ໜຶ່ງ ຝືກ​ຝົນ, ອົດ​ທົນ ​ຈົນ​ສາ​ມາດ​ຍ່າງ ແລ່ນ​ໄດ້​ຊ້າໆ​ອີກ​ຄັ້ງ

20th October 2020 0 By Admin