ພໍ່ແມ່ພູມໃຈລູກສາວຮຽນຈົບ ເພາະລູກຄວາມຫວັງສຸດທ້າຍຂອງພໍ່ແມ່ ແຕ່ຕ້ອງມາຈົບລົງດ້ວຍອຸປະຕິເຫດ R.I.P ສາວ​ນ້ຳ​ຝົນ

ພໍ່ແມ່ພູມໃຈລູກສາວຮຽນຈົບ ເພາະລູກຄວາມຫວັງສຸດທ້າຍຂອງພໍ່ແມ່ ແຕ່ຕ້ອງມາຈົບລົງດ້ວຍອຸປະຕິເຫດ R.I.P ສາວ​ນ້ຳ​ຝົນ

12th October 2020 0 By Admin